دوره کارشناسی ارشد

 
 
 

جدول دروس اختصاصی گروه معارف اسلامی دانشکده علوم انسانی

 

عنوان کلی درس

 

 

شماره درس

 

عنوان اختصاصی درس

 

تعداد واحد

 

شماره درس پیش نیاز

 

توضیحات

دانش خانواده

1019

 

دانش خانواده

2

---

الزامی برای ورودیهای 92 و بعد از ان

 

مبانی نظری اسلام

از بین این دروس 4 واحد را انتخاب نمائید

 

 

1110

اندیشه اسلامی (1)

2

---

 

1111

اندیشه اسلامی (2)

2

1110

 

1112

انسان در اسلام

2

---

 

1113

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

---

 

 

اخلاق اسلامی

از بین این دروس 2 واحد را انتخاب نمائید

 

 

1120

فلسفه اخلاق

2

---

 

1121

اخلاق اسلامی

2

---

 

1122

آیین زندگی

2

---

 

1123

عرفان علمی در اسلام

2

---

 

 

آشنائی با منابع اسلامی

از بین این دروس 2 واحد را انتخاب نمائید

1150

تفسیر موضوعی قرآن

2

---

 

1151

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

---

 

 

تاریخ و تمدن اسلامی

از بین این دروس 2 واحد را انتخاب نمائید

 

 

1140

تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی

 

2

---

 

1141

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

---

 

1142

تاریخ امامت

2

---

 

 

انقلاب اسلامی

از بین این دروس 2 واحد را انتخاب نمائید

 

 

 

1130

انقلاب اسلامی ایران

2

---

 

1130

آشنائی با قانون اساسی...

2

---

 

1132

اندیشه سیاسی امام خمینی

2

---

 

 

 

لیست دروس دکتری معارف اسلامی ( رشته تاریخ انقلاب اسلامی )

 

نیمسال اول

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

نیمسال دوم

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

 

42133002

تاریخ نگاری و تاریخ نگاری انقلاب اسلامی

2

-

42133006

امام خمینی و انقلاب اسلامی

2

 

 

42133003

جامعه شناسی تاریخی

2

-

42133005

ایران در دوره پهلوی

2

 

 

42133001

روش شناسی و روش تحقیق پیشرفته در تاریخ

2

-

42133008

ایران در عصر جمهوری اسلامی

2

 

 

 

 

 

 

42133004

منبع شناسی و نقد و بررسیمنابع اسناد و مدارک

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

کد درس

 

نام درس

واحد

پیش نیاز

 

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

 

نیمسال سوم

42133007

انقلاب اسلامی جهان اسلام و عرصه بین الملل

2

-

نیمسال چهارم

42107009

رساله

18

 

-

 

42133009

مسأله شناسی انقلاب و جمهوری اسلامی

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند