مدیر گروه معارف اسلامی

دکتر سیدجواد فاضلیان
تحصیلات:  معارف اسلامی و علوم سیاسی
مرتبه علمی:  مربی
تلفن:  8292614-081
تلفن داخلي:  447
آدرس:  همدان دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند