اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 10065    1396/04/17

عنوان رساله: تدوین الگوی بالندگی مدیران مدارس ابتدایی استان فارس

دانشجو : زهرا سرچهانی

راهنما : دکتر فخر السادات نصیری

استاد مشاور:دکتر سیروس قنبری

تاریخ دفاع : 4/18/ 1396 ساعت 12-10

مکان : اتاق شورای دانشکده

 

  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند