اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 10066    1396/04/17

عنوان رساله:شناسایی صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه استان کردستان به منظور ارائه الگوی توسعه حرفه ای آنان

دانشجو:بهرام محمدی

استاد راهنما:دکتر سیروس قنبری

زمان:18/04/1396

مکان: اتاق شورای دانشکده علوم انسانی

ساعت برگزاری:14-16 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند