اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 7863    1396/03/02

 

عنوان رساله دکتری: بررسی مقابله ای ترجمه های هزار و یک شب بر اساس الگوی لادمیرال

دانشجو: شهرام دلشاد تنیانی  

راهنما: دکتر سید مهدی مسبوق

داور خارجی: 1- دکتر شهریار همتی    دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

                 2- دکتر یحیی معروف    استاد   دانشگاه رازی کرمانشاه

داور داخلی: 1- دکترمرتضی قائمی 

تاریخ دفاع :  3/3/1396چهارشنبه- ساعت 10 صبح

مکان: اتاق شورای دانشکده 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند